ADA

ADA - Mindre innganger - Luftporter - Produkter - Frico

Luftporter for luftkondisjonerte lokaler

• Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*
• Horisontal montering
• Lengder: 0,9 og 1,2 m

ADA er egnet for bruk til for eksempel å holde den kalde luften inne i luftkondisjonerte lokaler. Luftporten skaper en luftsperre som hindrer inntrenging av varm luft samt insekter, avgasser, røyk, støv osv.

*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.