AGI4500

AGI4500 - Industri - Luftporter - Produkter - Frico

Robust luftport for store industridører

• Horisontal og vertikal montering
• Anbefalt installasjonshøyde 4,5 m*
• Anbefalt installasjonsbredde 6 m* (2 aggregater, et på hver side)
• Lengder: 1,5, 2, 2,5 og 3 m

AGI4500 er en robust luftport beregnet for vertikal eller horisontal installering i store døråpninger, for eksempel i logistikksentre, lastedokker og lagerbygninger. Med sine kraftige vifter og høyt klassifiserte deksel er den særlig godt egnet for industrimiljøer.

*) Anbefalt installasjonshøyde og -bredde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.