AGI6000

AGI6000 - Industri - Luftporter - Produkter - Frico

Robust luftport for store industridører

• Horisontal og vertikal montering
• Anbefalt installasjonshøyde 6 m*
• Anbefalt installasjonsbredde 8 m* (2 aggregater, et på hver side)
• Lengder: 1,2, 1,8, 2,4 og 3 m

AGI6000 er en robust luftport beregnet for vertikal eller horisontal installering i store døråpninger, for eksempel i logistikksentre, lastedokker og lagerbygninger. Med sine kraftige vifter og høyt klassifiserte deksel er den særlig godt egnet for industrimiljøer.

*) Anbefalt installasjonshøyde og -bredde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.