Luftporter

Luftporter - Produkter - Frico

Det er fornuftig og økonomisk å skape en effektiv og usynlig dør som holder den gode varmen innendørs. Luftporter kan være enda mer effektive når de brukes i luftkondisjonerte eller kalde lagerbygninger. Thermozone-teknologi med sin nøyaktig justerte lufthastighet gir beskyttelse også gjennom åpningen. Fricos luftporter gir den mest effektive separasjonen med lavest mulig energiforbruk, uavhengig av om det er varmen eller kulden du ønsker å holde inne.


Luftporter

Mindre innganger - Luftporter - Produkter - Frico

Mindre innganger

Fricos luftporter skaper et komfortabelt inneklima i forskjellige inngangspartier på en tiltalende måte. Ved synlig montering tilfører de interiøret et designelement, men skjult montering er også mulig. Sammen tilbyr de bredde og fleksibilitet for inngangsdører i ulike omgivelser. Følgende luftporter er egnet for mindre lokaler med forholdsvis lav installasjonshøyde.

Større innganger - Luftporter - Produkter - Frico

Større innganger

Fricos luftporter skaper et komfortabelt inneklima i forskjellige inngangspartier på en tiltalende måte. Ved synlig montering tilfører de interiøret et designelement, men skjult montering er også mulig. Sammen tilbyr de bredde og fleksibilitet for inngangsdører i ulike miljøer og av ulike størrelser. Følgende luftporter er egnet for brede inngangspartier eller forholdsvis høye installasjonshøyder, som på stormarkeder, kjøpesentre og tilsvarende.

Industri - Luftporter - Produkter - Frico

Industri

Arbeid i nærheten av en industridør forbindes ofte med et kaldt og trekkfullt arbeidsmiljø. Fricos høytytende luftporter bidrar til et betydelig bedre miljø. Luftporter er også en lønnsom investering. Jo større døren er, jo større blir energitapet og jo større blir den økonomiske gevinsten ved å ha en luftport.

Spesifikke åpninger - Luftporter - Produkter - Frico

Spesifikke åpninger

Frico tilbyr luftporter designet for et bestemt bruksområde, som kjølerom, svingdører, varmepumpeløsninger og serviceluker. Den riktige typen luftport i et utfordrende miljø løser ikke bare et vanskelig problem, men gir også bedre komfort og store energibesparelser.