PA2500

PA2500 - Frico

Stilren luftport for inngangspartier, med intelligent regulering

• Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*
• Horisontal montering
• Lengder: 1, 1,5 og 2 m

PA2500 skaper en temperaturskillende luftsperre som effektivt hindrer kaldras og gir utmerket varmekomfort i døråpningen, for eksempel i forbindelse med butikker, arbeidsplasser og offentlige kontorer.

*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.