Regulatorer og Styresystemer

Regulatorer og Styresystemer - Regulering - Produkter - Frico

Styresystemet er det intelligente senteret og ”hjernen” i systemet og er avgjørende for å få et godt komfortnivå og lavt energiforbruk. Temperaturene til et elektrisk varmesystem kan reguleres raskt, enkelt og presist og er mer tilpasningsdyktig enn noe annet varmesystem. Hvor effektiv en luftport er og hvor mye energi som kan lagres, avhenger i høy grad av styresystemet. Mange faktorer som påvirker luftporten, varierer over tid. Variasjonene kan være langvarige, for eksempel sesongvariasjoner, eller mer midlertidige, for eksempel når solen går bak skyene, lokalene fylles med folk eller når en dør åpnes.


Regulatorer og Styresystemer

Styresystem SIRe - Regulatorer og Styresystemer - Regulering - Produkter - Frico

Styresystem SIRe

SIRe er et intelligent og veldesignet lavspent styresystem som kan tilpasses til hvert unike bruksområde og miljø. SIRe leveres forhåndsprogrammert med hurtigkoblinger og er svært enkelt å bruke og installere.

SIRe lærer seg behovene i inngangspartiet det installeres i (f.eks. åpningsfrekvens og utetemperatur). Det har kalenderfunksjon og valgbar avslåingsfunksjon ved innstilte temperaturer for opptil ni aggregater. Fordi viftehastigheten er tilpasset, er lydnivået optimalisert slik at det aldri er høyere enn det som er nødvendig med tanke på komfort.

Det er tre forskjellige nivåer med forskjellig funksjonalitet å velge blant, enten Basic, Competent eller Advanced.

Styresystem FC111/113 - Regulatorer og Styresystemer - Regulering - Produkter - Frico

Styresystem FC111/113

Styresystemet har mange smarte funksjoner som adaptiv start, ukeprogram, varmeblokkering med uteføler, luftemodus og tidsur. FC-styresystemet innbefatter et kontrollpanel og en kontrollenhet. Varmeovner kan grupperes i systemet, slik at lokal temperaturregulering er mulig. Hver gruppe har en styreenhet samt følere, hvis aktuelt. Kontrollpanelet har en innebygd temperaturføler, som brukes til regulering når eksterne følere ikke brukes. Med tilbehør som black bulb-følere og utefølere, oppnås flere energibesparende funksjoner. Beskyttelsesklasse: IP44.

Dørkontakt - Regulatorer og Styresystemer - Regulering - Produkter - Frico

Dørkontakt

Brytere for dørindikasjon.