ADA Cool

ADA Cool - Szczególne zastosowania - Kurtyny powietrzne - Produkty - Frico

Kurtyny powietrzne do chłodni

• Wysokość montażu w chłodni do 3 m*
• Montaż poziomy
• Długość: 0,9 i 1,2 m

Kurtyna powietrzna ADA Cool zatrzymuje zimne powietrze w chłodniach i umożliwia funkcjonowanie chłodni bez drzwi. Koszt chłodzenia ulega znacznemu obniżeniu, a zimne powietrze pozostaje tam, gdzie jest potrzebne. Model ADA Cool zmniejsza oblodzenie i kondensację w pobliżu przejścia i zapewnia lepszą widoczność w porównaniu z pasami z tworzywa i drzwiami składanymi.

*) Zalecana wysokość montażu zależy od danego budynku.