ADA

ADA - Wejście - Kurtyny powietrzne - Produkty - Frico

Kurtyna powietrzne dla budynków klimatyzowanych

• Zalecana wysokość montażu 2,5 m*
• Montaż poziomy
• Długości: 0,9 i 1,2 m

Kurtyna powietrzna ADA może choćby służyć do zatrzymywania chłodnego powietrza wewnątrz budynków klimatyzowanych. Kurtyna powietrzna tworzy barierę powietrzną, która chroni przed dostępem ciepłego powietrza, a także owadów, spalin, dymu, kurzu itp.

*) Zalecana wysokość montażu zależy od danego budynku.