BPV10

Nr katalogowy: 10030

by-pass valve

Dane techniczne

Wymiary i masa
Masa 0,175 kg
Dane dla wody
Średnica nominalna DN10

Warunki zostały podane w katalogu

By-pass valve