PA1508

PA1508 - Szczególne zastosowania - Kurtyny powietrzne - Produkty - Frico

Kurtyna powietrzna do mniejszych wejść

• Montaż poziomy
• Długość: 0,8 m

Model PA1508 jest głównie przeznaczony do mniejszych otworów, takich jak okienka w kioskach i obsługowe czy kasowe, gdzie wymagany jest długi wąski strumień powietrza. Tworzy to barierę powietrzną oddzielającą różne temperatury, która zapobiega napływowi zimnego powietrza i ucieczce ciepłego powietrza. Kurtyna powietrzna PA1508 zapewnia też dodatkowe ogrzewanie, poprawiając tym samym warunki pracy.