Regulacja przepływu wody

Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Urządzenia z wymiennikiem wodnym zawsze należy wyposażyć w zestaw zaworów. Kiedy ogrzewanie nie jest wymagane, zawór ogranicza przepływ wody i przepuszcza tylko niewielką jej ilość, aby w wężownicy grzejnej zawsze była ciepła woda. Ma to umożliwiać szybkiego zapewnienie ciepła w razie otwarcia drzwi, a także w pewnym stopniu chronić przed mrozem. Bez zaworów urządzenie generuje maksymalną energię cieplną dopóki pracuje wentylator, co oznacza stratę energii.


Regulacja przepływu wody

Modulowanie systemów zaworów - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Modulowanie systemów zaworów

2-drogowy, niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-nastawczy z siłownikiem z modulacją i zaworem odcinającym. DN15/20/25/32. 24 V.

Systemy zaworów włącz / wyłącz - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Systemy zaworów włącz / wyłącz

2-drogowy, niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-nastawczy z siłownikiem dwupołożeniowym, zawór odcinający i obejściowy. DN15/20/25/32. 230 V.

Pozostałe systemy zaworów - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Pozostałe systemy zaworów

Różne systemy zaworów do regulacji przepływu wody.

Zestaw zaworów - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Zestaw zaworów

Różne zestawy zaworów do regulacji przepływu wody.

Zawory - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Zawory

Oddzielne zawory do regulacji przepływu wody.

Siłownik i transformator - Regulacja przepływu wody - Sterowanie - Produkty - Frico

Siłownik i transformator

Oddzielne siłowniki i transformatory do regulacji przepływu wody.