Regulacja przepływu wody

Regulacja przepływu wody

Urządzenia z wymiennikiem wodnym zawsze należy wyposażyć w zestaw zaworów. Kiedy ogrzewanie nie jest wymagane, zawór ogranicza przepływ wody i przepuszcza tylko niewielką jej ilość, aby w wężownicy grzejnej zawsze była ciepła woda. Ma to umożliwiać szybkiego zapewnienie ciepła w razie otwarcia drzwi, a także w pewnym stopniu chronić przed mrozem. Bez zaworów urządzenie generuje maksymalną energię cieplną dopóki pracuje wentylator, co oznacza stratę energii.


Regulacja przepływu wody

Modulowanie systemów zaworów

Modulowanie systemów zaworów

2-drogowy, niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-nastawczy z siłownikiem z modulacją i zaworem odcinającym. DN15/20/25/32. 24 V.

Systemy zaworów włącz / wyłącz

Systemy zaworów włącz / wyłącz

2-drogowy, niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-nastawczy z siłownikiem dwupołożeniowym, zawór odcinający i obejściowy. DN15/20/25/32. 230 V.

Pozostałe systemy zaworów

Pozostałe systemy zaworów

Różne systemy zaworów do regulacji przepływu wody.

Zestaw zaworów

Zestaw zaworów

Różne zestawy zaworów do regulacji przepływu wody.

Zawory

Zawory

Oddzielne zawory do regulacji przepływu wody.

Siłownik i transformator

Siłownik i transformator

Oddzielne siłowniki i transformatory do regulacji przepływu wody.