ADA Cool

ADA Cool - Špeciálne aplikácie - Vzduchové clony - Výrobky - Frico

Vzduchová clona pre chladené sklady

• Výška montáže pre chladené sklady do 3 m*

• Horizontálna montáž

• Dĺžky: 0,9 a 1,2 m

ADA Cool udržiava studený vzduch v chladiarenských skladoch a tiež umožňuje otvorenú chladiarenskú zónu bez dverí. Náklady na chladenie sa výrazne znížia a studený vzduch zostáva tam, kde je to potrebné. ADA Cool znižuje tvorbu ľadu a kondenzáciu pri dverách a zlepšuje viditeľnosť v porovnaní s plastovými pásmi a rýchlobežnými dverami.

*) Odporúčaná montážna výška je závislá od špecifických podmienok na mieste montáže.