ADA

ADA - Menšie vstupy - Vzduchové clony - Výrobky - Frico

Vzduchová clona pre klimatizované priestory

• Odporúčaná výška montáže 2,5 m*

• Horizontálna montáž

• Dĺžky: 0,9 a 1,2 m

Clonu ADA je vhodné použiť napríklad na udržanie chladnejšieho vzduchu v klimatizovaných priestoroch. Clona vytvára ochrannú vzduchovú bariéru resp. neviditeľnú vzduchovú clonu, ktorá bráni vniknutiu teplého vzduchu, ale aj hmyzu, dymu, prachu či výfukových plynov.

*) Odporúčaná montážna výška je závislá od špecifických podmienok na mieste montáže.