AR3500

AR3500 - Väčšie vstupy - Vzduchové clony - Výrobky - Frico

Vzduchová clona na montáž do podhľadu pre komerčné priestory s inteligentnou reguláciou

• Odporúčaná výška montáže 3,5 m*
• Montáž do zníženého stropu
• Dĺžky: 1, 1,5 a 2 m

Clona AR3500 je vďaka zabudovanej montáži veľmi nenápadná a obzvlášť vhodná pre prostredia, kde sa kladie veľký dôraz na dizajn.

*) Odporúčaná výška montáže je závislá od špecifických podmienok na mieste montáže.