AR4200

AR4200 - Väčšie vstupy - Vzduchové clony - Výrobky - Frico

Vzduchová clona na montáž do podhľadu pre komerčné priestory s inteligentnou reguláciou

• Odporúčaná výška montáže 4,2 m*
• Montáž do zníženého stropu
• Dĺžky: 1, 1,5, 2 a 2,5 m

Clona AR4200 je vďaka zabudovanej montáži veľmi nenápadná a obzvlášť vhodná pre prostredia, kde sa kladie veľký dôraz na dizajn.

*) Odporúčaná výška montáže je závislá od špecifických podmienok na mieste montáže.