Regulácia vody

Regulácia vody

Ventilátorové ohrievače s vodným ohrevom musia byť vždy doplnené ventilovou sadou. Ak sa ohrev práve nevyžaduje, ventil obmedzí prietok vody tak, aby vo výmenníku cirkulovalo len minimálne množstvo vody potrebné na udržanie jeho teploty. Vďaka tomu sa zabezpečí rýchle dodanie tepla pri otvorení dverí, ale aj ochrana proti zamrznutiu výmmeníka. Bez ventilov ohrievač poskytuje maximálny tepelný výkon vždy, keď beží ventilátor, čo znamená zbytočnú stratu energie.


Regulácia vody

Modulačné ventilové systémy

Modulačné ventilové systémy

2-cestný tlakovo nezávislý regulačný a nastavovací ventil s modulačným servopohonom a uzatváracím ventilom. DN15/20/25/32. 24V.

Ventilové systémy ON/OFF

Ventilové systémy ON/OFF

2-cestný tlakovo nezávislý regulačný a nastavovací ventil so servopohonom ON/OFF, uzatváracím ventilom a obtokom. DN15/20/25/32. 230V.

Ostatné ventilové systémy

Ostatné ventilové systémy

Rôzne ventilové systémy na reguláciu prietoku vody.

Ventilové sady

Ventilové sady

Rôzne ventilové sady na reguláciu prietoku vody.

Ventily

Ventily

Samostatné ventily na reguláciu prietoku vody.

Servopohony a transformátory

Servopohony a transformátory

Samostatné servopohony a transformátory na reguláciu prietoku vody.