Regulátory a regulačné systémy

Regulátory a regulačné systémy - Frico

Regulačný systém je inteligentné centrum a „mozog“ systému, je preto nevyhnutný pre dobrú úroveň pohodlia a nízku spotrebu energie. Teplota elektrického vykurovacieho systému sa dá regulovať rýchlo, jednoducho a presne, pretože systém reaguje veľmi rýchlo. Ako účinná je clona a koľko energie sa dá ušetriť závisí do veľkej miery od regulačného systému. Mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú činnosť vzduchovej clony sa časom menia. Tieto zmeny môžu byť dlhodobé -napríklad sezónne, alebo dočasné - napríklad keď slnko zájde za mraky, priestory sa zapĺňajú ľuďmi alebo keď sa otvárajú dvere.


Regulátory a regulačné systémy

Regulačný systém SIRe - Frico

Regulačný systém SIRe

SIRe je inteligentný nízkonapäťový regulačný systém, ktorý je možné prispôsobiť pre každú unikátnu aplikáciu a prostredie. SIRe sa dodáva predprogramovaný a vybavený konektormi pre rýchle zapojenie, čím je značne uľahčená montáž a uvedenie do prevádzky.

SIRe ovláda vzduchovú clonu na základe snímania riadiacich veličín v priestore, kde je clona nainštalovaná (napr. frekvencia otvárania dverí, vonkajšia a vnútorná teplota Disponuje funkciou kalendára, ktorý rozdeľuje deň resp. týždeň na časové pásma s rôznymi teplotnými požiadavkami prípadne umožňuje clonu v daný čas úplne vypnúť. K jednej regulácii SIRe je možné pripojiť až 9 vzduchových clôn. Hlučnosť clôn je vďaka SIRe veľmi nízka, pretože otáčky ventilátorov sú adaptované podľa skutočných podmienok a nie sú nikdy vyššie ako je potrebné na zabezpečenie komfortu.

SIRe je k dispozícii v troch úrovniach s rôznymi funkciami: Basic, Competent alebo Advanced.

Regulátory otáčok - Frico

Regulátory otáčok

Regulátory otáčok na plynulú alebo krokovú reguláciu.