ADA

ADA - Mindre entréer - Luftridåer - Produkter - Frico

Luftridå för luftkonditionerade lokaler

• Rekommenderad installationshöjd 2,5 m*
• Horisontellt montage
• Längder: 0,9 och 1,2 m

ADA kan användas bl.a. för att bevara kylan i luftkonditionerade lokaler. Luftridån skapar en osynlig barriär som förhindrar att varm luft och t.ex. insekter, damm och obehagliga lukter tränger in.

*) Rekommenderad installationshöjd kan variera beroende på den aktuella lokalen.