Aquaztrip Plan

Aquaztrip Plan

Värmestrålare med vattenburen värme för infällt montage i undertak eller fritt hängande

• Rekommenderad installationshöjd <10 m

 Aquaztrip Plan används för vattenburen uppvärmning alternativt kylning. Aquaztrip Plan kan monteras fritt hängande eller infälld i systemundertak och passar perfekt i eleganta miljöer, som t.ex. kontor och butiker.

Panelernas mått är anpassade för att ersätta undertaksplattor 600x600 mm. Tack vare det låga byggmåttet så passar de in i de flesta undertak.