Corinte ACCS

Corinte ACCS - Större entréer - Luftridåer - Produkter - Frico

Designad luftridå med smarta funktioner, för exklusiva entréer

• Horisontellt och vertikalt montage
• Rekommenderad installationshöjd 3 m*
• Rekommenderad installationsbredd 5 m* (2 aggregat, ett på vardera sida)
• Längder: 1, 1,5, 2, 2,5 och 3 m

Corinte är avsedd för exklusiva butiksentréer och andra miljöer med höga krav på design, ljudnivå och utförande.

*) Rekommenderad installationshöjd och -bredd kan variera beroende på den aktuella lokalen.