Corinte ADCS

Corinte ADCS - Större entréer - Luftridåer - Produkter - Frico

Designad luftridå med smarta funktioner, för exklusiva entréer

• Horisontellt och vertikalt montage
• Rekommenderad installationshöjd 3 m*
• Rekommenderad installationsbredd 5 m* (2 aggregat, ett på vardera sida)
• Längder: 1,7  2,2 och 2,5 m

Corinte är avsedd för exklusiva butiksentréer och andra miljöer med höga krav på design, ljudnivå och utförande.

*) Rekommenderad installationshöjd och -bredd kan variera beroende på den aktuella lokalen.