Fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer

Att använda en fläkt i en konvektor förbättrar både komforten och energieffektiviteten eftersom luftflödet ökar och temperaturskillnaden mellan golv och tak minskar.


Fläktkonvektorer

Fläktkonvektor PCW

Fläktkonvektor PCW

Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Konvektorn kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt, på vägg eller i tak.

Luftrörelsen som skapas av PCW utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak, ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning jämfört med radiatorer utan fläkt. PCW har en låg ljudnivå samt tvättbart filter för god luftkvalitet.

Enkel installation och enkelt underhåll minimerar installationskostnaden och risken för fel. Flera konvektorer kan styras gemensamt. PCW är särskilt lämplig att använda ihop med värmepump eller fjärrvärmesystem.

• IP21

Fläktkonvektor PFS

Fläktkonvektor PFS

Fläktkonvektor med smarta funktioner, för snabb och effektiv uppvärmning

Fläktkonvektor PF Smart är med sina smarta funktioner och rena konstruktion ett perfekt val för snabb och kostnadseffektiv uppvärmning. PF Smart passar i de flesta miljöer, t.ex. på kontor och i bostäder. Den kan med fördel installeras i lokaler som används sällan, som fritidshus eller samlingslokaler, där snabb uppvärmning önskas. PFS kan dessutom fjärrstyras, så att det är varmt redan vid ankomst.

Fläktkonvektor PF Smart har en snygg och ren design med vitlackerad front i aluminium. Frontplåten är lätt att ta av vilket ger möjlighet att lackera om den i valfri färg.

• IP24

Fläktkonvektor PFW

Fläktkonvektor PFW

Effektiv fläktkonvektor för snabb uppvärmning

Fläktkonvektor PFW passar in i de flesta miljöer, t.ex. bostäder och kontor. Den kan med fördel installeras i lokaler som används sällan, t.ex. sommarstugor, där snabb uppvärmning önskas. Fläktkonvektorn har dessutom mycket goda upptorkande egenskaper.

Fläktkonvektor PFW har en snygg och ren design i vitlackerad stålplåt. Den låga yttemperaturen gör det möjligt att lackera frontplåten i valfri färg eller sätta film på den.

• IP23

Fläktkonvektor SL/SLS

Fläktkonvektor SL/SLS

Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

SL/SLS är en serie fläktkonvektorer med den senaste tekniken och de minsta byggmåtten på marknaden. Fläktkonvektorn är utrustad med BLDC lågenergimotor och kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Konvektorn kan monteras på vägg eller i tak (undantaget SLS som för kylning inte ska takmonteras).

SL/SLS är speciellt effektiv tillsammans med värmepump men fungerar också utmärkt med övriga typer av vattenburna värme- och kylsystem.

• IPX0

Fläktkonvektor SLW

Fläktkonvektor SLW

Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning, för högt montage.

SLW är en serie fläktkonvektorer med den senaste tekniken och de minsta byggmåtten på marknaden. Fläktkonvektorn är utrustad med BLDC lågenergimotor och inbyggd fullautomatisk PID-reglering. Konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning och monteras högt på vägg.

SLW är speciellt effektiv tillsammans med värmepump, men fungerar också utmärkt med övriga typer av vattenburna värme- och kylsystem.

• IP20

Takkonvektor TKW

Takkonvektor TKW

Tyst takkonvektor för både kyla och värme

Takkonvektor TKW kan erbjuda både värme och kyla i en och samma produkt, perfekt för användningsområden som kontor, affärer, konferenslokaler och restauranger.

Via ställbara luftriktare i den eleganta frontgrillen kan luften spridas på önskat sätt. Möjlighet finns även att distribuera luft till angränsande utrymme via kanalanslutning.

TKW är speciellt anpassad för att installeras i standardundertak, men kan även monteras frihängande.

• IP10