Krävande miljöer

Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Frico erbjuder ett brett sortiment av värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika modellerna kan användas i allt från korrosiva miljöer och brandfarliga utrymmen till rum med höga temperaturer, ombord på fartyg och offshoreplattformar samt miljöer där det tillfälligt finns explosionsrisk.


Krävande miljöer

Elektra C - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Elektra C

Tålig värmefläkt för korrosiva och fuktiga miljöer

Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. är avsedd för korrosiva och fuktiga miljöer, t.ex. tvätthallar för bilar och reningsverk.

Värmefläkt Elektra har en modern design med ett hölje i rostfri stålplåt, rött galler och röda konsoler. Elektra C monteras på vägg, men eftersom konsolerna är vridbara kan den även användas som portabel värmefläkt.

• Värmeeffekt: 3 - 15 kW
• IP65

Elektra F - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Elektra F

Tålig värmefläkt för brandfarliga utrymmen

Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. Elektra F har låg elementtemperatur och är godkänd för användning i brandfarliga utrymmen, t.ex. snickerier och lantgårdar.

Värmefläkt Elektra har en modern design med ett hölje i rostfri stålplåt, rött galler och röda konsoler. Elektra F är avsedd för portabelt bruk.

• Värmeeffekt: 3 - 9 kW
• IP65

Elektra H - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Elektra H

Tålig värmefläkt för rum med höga temperaturer

Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. Elektra H är avsedd för rum med höga temperaturer, upp till 70 °C.

Värmefläkt Elektra har en modern design med ett hölje i rostfri stålplåt, rött galler och röda konsoler. Elektra H monteras på vägg, men eftersom konsolerna är vridbara kan den även användas som portabel värmefläkt.

• Värmeeffekt: 6 - 9 kW
• IP44

Elektra V - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Elektra V

Tålig värmefläkt för fartyg och offshoreplattformar

Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. Elektra V är konstruerad för att klara vibrationer på fartyg och offshoreplattformar och är godkänd av Det Norske Veritas.

Värmefläkt Elektra har en modern design med ett hölje i rostfri stålplåt, rött galler och röda konsoler. Elektra V monteras på vägg, men eftersom konsolerna är vridbara kan den även användas som portabel värmefläkt.

• Värmeeffekt: 3 - 6 kW
• IP44

Fläktluftvärmare SWX CE/CS - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Fläktluftvärmare SWX CE/CS

Fläktluftvärmare för korrosiva och fuktiga miljöer, för vattenanslutning

SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och säkerhet. SWX CS/CE är avsedd för för korrosiva och fuktiga miljöer, t.ex. offshore och kemisk industri. SWX CS har rostfritt vattenbatteri och SWX CE har epoxybehandlat vattenbatteri.

Fläktluftvärmare SWX har en robust design, anpassad för de krav som ställs i tuffa miljöer. Levereras med luftriktare med individuellt ställbara lameller som riktar luftströmmen i ett plan.

• IP65

Fläktluftvärmare SWX D - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Fläktluftvärmare SWX D

Fläktluftvärmare för dammiga miljöer, för vattenanslutning

SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och säkerhet. SWX D är speciellt framtagen för dammiga miljöer, såsom industri- och snickerilokaler.

Fläktluftvärmare SWX har en robust design, anpassad för de krav som ställs i tuffa miljöer. Levereras med luftriktare med individuellt ställbara lameller som riktar luftströmmen i ett plan.

• IP65

Fläktluftvärmare SWX H - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Fläktluftvärmare SWX H

Fläktluftvärmare för rum med höga temperaturer, för vattenanslutning

SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och säkerhet. SWX H är avsedd för rum med höga temperaturer, upp till 70 °C, t.ex. i tork- och härdningsindustrin samt vid sanering.

Fläktluftvärmare SWX har en robust design, anpassad för de krav som ställs i tuffa miljöer. Levereras med luftriktare med individuellt ställbara lameller som riktar luftströmmen i ett plan.

• IP65

Fläktluftvärmare SWX EX - Krävande miljöer - Värmefläktar - Produkter - Frico

Fläktluftvärmare SWX EX

Fläktluftvärmare för miljöer där det föreligger explosionsrisk, för vattenanslutning

SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och säkerhet. SWX EX är en fläktluftvärmare speciellt framtagen för miljöer där det tillfälligt finns explosionsrisk (Zon 1 och Zon 2).

Fläktluftvärmare SWX har en robust design, anpassad för de krav som ställs i tuffa miljöer. Levereras med luftriktare med individuellt ställbara lameller som riktar luftströmmen i ett plan.

• IP44