PA1508

PA1508 - Specifikt användningsområde - Luftridåer - Produkter - Frico

Luftridå för mindre öppningar

• Horisontellt montage
• Längd: 0,8 m

PA1508 är främst avsedd för mindre öppningar som kiosk- och betjäningsluckor samt kassadiskar, där en långsmal luftström önskas. Den skapar en temperaturavskiljande luftspärr som förhindrar kall luft från att tränga in och varm luft från att strömma ut. PA1508 ger även tillskottsvärme och förbättrar på detta sätt arbetsmiljön.