PAECS

PAECS - Specifikt användningsområde - Luftridåer - Produkter - Frico

Slank och kostnadseffektiv luftridå med EC-motor och inbyggd reglering för kylrum

• Installationshöjd för kylrum upp till 4 m*
• Horisontellt montage
• Längder: 1, 1,5 och 2 m

PAECS skapar ett effektivt hinder mellan olika temperaturzoner. Med steglös styrning som ställs in för öppen respektive stängd dörr, fås en exakt injustering för varje installation, med optimerad skyddsnivå till lägsta möjliga energiförbrukning. PAECS är ett perfekt val för kyl- och frysrumsapplikationer.

*) Rekommenderad installationshöjd kan variera beroende på den aktuella lokalen.