Regleringar och styrsystem

Regleringar och styrsystem - Regleringar - Produkter - Frico

Reglersystemet är själva ”hjärtat” och ”hjärnan” i en värmeanläggning, och är ofta avgörande för komforten och energiförbrukningen. I en elvärmeanläggning kan temperaturen regleras enkelt, snabbt och mer exakt än i andra värmesystem. Hur effektiv en luftridå är och hur mycket energi som kan sparas beror i stor utsträckning på styrsystemet. Många faktorer som påverkar luftridån varierar över tid. Variationerna kan vara långvariga, t.ex. årstider, eller mer kortvariga när t.ex. solen går i moln, en lokal fylls med personer eller när en port öppnas.


Regleringar och styrsystem

Styrsystem SIRe - Regleringar och styrsystem - Regleringar - Produkter - Frico

Styrsystem SIRe

SIRe är ett smart och väldesignat lågspänningsstyrsystem som kan skräddarsys för varje unik applikation och miljö. SIRe levereras förprogrammerad och är försedd med snabbkopplingar och är mycket enkel att installera och att använda.

SIRe förutser och lär sig behoven av entrén den är installerad i (bl.a. öppningsfrekvens och utetemperaturer). Den har kalenderfunktion och valbart frånslag vid uppnådd temperatur för upp till nio stycken aggregat. Tack vare att fläkthastigheten anpassas, optimeras ljudnivån och är aldrig högre än vad som behövs för komforten.

Det finns tre olika nivåer med olika funktionalitet att välja på, Basic, Competent eller Advanced.

Styrsystem FC111/113 - Regleringar och styrsystem - Regleringar - Produkter - Frico

Styrsystem FC111/113

Styrsystemet har många smarta funktioner som adaptiv start, veckoprogram, värmeblockering med utomhusgivare, vädringsläge och timer. I styrsystem FC ingår kontrollpanel och styrenhet. I systemet kan värmare grupperas vilket möjliggör lokal temperaturreglering. Varje grupp kompletteras med en styrenhet samt eventuellt givare. Kontrollpanelen har en inbyggd temperaturgivare som styr om inte externa givare används. Med tillbehör som svartkroppsgivare och utetemperaturgivare fås flera energibesparande funktioner. Kapslingsklass: IP44.

Dörrkontakt - Regleringar och styrsystem - Regleringar - Produkter - Frico

Dörrkontakt

Brytare för indikering av dörrposition.