Regleringar

Regleringar - Produkter - Frico

Frico erbjuder ett brett sortiment av regleringar, från termostater till intelligenta styrsystem.


Regleringar

Termostater - Regleringar - Produkter - Frico

Termostater

Fricos termostater skapar god komfort och sparar energi i offentliga och kommersiella lokaler likväl som i hemmamiljö. De reglerar el- eller vattenburen golvvärme, värmepumpar, direktverkande elradiatorer/konvektorer och luftkonditionering, samt lämpar sig ypperligt till system med el- eller vattenburna värmestrålare, värmefläktar och luftridåer. Vi erbjuder allt från processorstyrda trådlösa termostater med avancerade funktioner till de enklaste med bimetall.

Regleringar och styrsystem - Regleringar - Produkter - Frico

Regleringar och styrsystem

Reglersystemet är själva ”hjärtat” och ”hjärnan” i en värmeanläggning, och är ofta avgörande för komforten och energiförbrukningen. I en elvärmeanläggning kan temperaturen regleras enkelt, snabbt och mer exakt än i andra värmesystem. Hur effektiv en luftridå är och hur mycket energi som kan sparas beror i stor utsträckning på styrsystemet. Många faktorer som påverkar luftridån varierar över tid. Variationerna kan vara långvariga, t.ex. årstider, eller mer kortvariga när t.ex. solen går i moln, en lokal fylls med personer eller när en port öppnas.

Vattenreglering - Regleringar - Produkter - Frico

Vattenreglering

Vattenvärmda aggregat ska alltid kompletteras med ventiler. När värme inte behövs så stryper ventilen vattenflödet och endast ett litet läckflöde släpps igenom för att det alltid ska finnas varmt vatten i värmebatteriet. Detta för att kunna ge en snabb värmetillförsel t.ex. när en port öppnas samt för ett visst frysskydd. Om det inte finns några ventiler avger aggregatet maximal värmeenergi så länge fläkten går, vilket innebär en energiförlust.