UF600

UF600 - Industri - Luftridåer - Produkter - Frico

Underblåsande luftridå för stora industriportar

• För portar upp till (H x B): 6 x 12 m
• Vertikalt montage

UF600 skapar en mycket effektiv luftspärr när luft med hög hastighet pressas ut genom en smal spalt som är belägen i golvet innanför portöppningen. En uppåtriktad luftspärr från golvet ger bästa möjliga skydd mot att kallare luft strömmar in i lokalen.

UF600 består av en kolonn med inloppshuv, ljuddämpare och fläktar och en golvkanal med luftridåspaltens mynning i golvplanet. Kolonnen placeras utanför (eller innanför) porten och på valfri sida av öppningen. Golvkanalen är gjuten i golvet.