Värmestrålare

Värmestrålare - Produkter - Frico

Fricos värmestrålare värmer som solen – effektivt, energisnålt och enkelt. Med värmestrålare kan man sänka lufttemperaturen med bibehållen upplevd komfort eftersom värmen utvecklas först när den träffar ytor i lokalen. Därför används denna teknik inte bara för totaluppvärmning av en lokal, utan också för punkt- eller zonuppvärmning och för att exempelvis undvika kallras från fönster. Värmestrålare är enkla att installera och kräver minimalt underhåll. De värmer direkt efter påslag och ger inga luftrörelser.


Värmestrålare

Utomhus - Värmestrålare - Produkter - Frico

Utomhus

Sommarsäsongen kan förlängas med hjälp av värmestrålare för utomhusbruk. Det finns olika lösningar beroende på omgivning. För uteserveringar utan skyddande väggar krävs värmare med hög yttemperatur. Ju bättre vindskyddat rummet är, desto mindre blir effektbehovet, vilket innebär att man inte är lika beroende av värmare med hög yttemperatur.

Kontor, butik och offentliga miljöer - Värmestrålare - Produkter - Frico

Kontor, butik och offentliga miljöer

Värmestrålare erbjuder många fördelar i lokaler där en tyst, säker och effektiv uppvärmning önskas. De ger en jämn och behaglig värme och orsakar inte drag eller partikelspridning. Att värma med värmestrålare ger fria väggytor och en diskret uppvärmning tack vare att de monteras i tak alternativt byggs in i undertak. Takmontering skyddar också värmarna mot åverkan, vilket bidrar till lång livslängd. Genom att använda värmestrålarnas möjligheter till zon- och punktuppvärmning samt skydd mot kallras är det möjligt att skapa ett komfortabelt inneklimat till bästa ekonomi.

Industri och större lokaler - Värmestrålare - Produkter - Frico

Industri och större lokaler

Värmestrålarprincipen utnyttjas särskilt väl i byggnader med hög takhöjd såsom industribyggnader. Inga värmeförluster sker mellan värmaren och golvet eftersom värmen avges först när strålarna träffar en yta. En industribyggnad består ofta av zoner med olika temperaturer. Med värmestrålare är det möjligt att rikta värmen dit där den behövs och skapa olika temperaturzoner.

Tillbehör - Värmestrålare - Produkter - Frico

Tillbehör

Tillbehör för en flexibel installation av våra värmestrålare.