Vattenreglering

Vattenreglering

Vattenvärmda aggregat ska alltid kompletteras med ventiler. När värme inte behövs så stryper ventilen vattenflödet och endast ett litet läckflöde släpps igenom för att det alltid ska finnas varmt vatten i värmebatteriet. Detta för att kunna ge en snabb värmetillförsel t.ex. när en port öppnas samt för ett visst frysskydd. Om det inte finns några ventiler avger aggregatet maximal värmeenergi så länge fläkten går, vilket innebär en energiförlust.


Vattenreglering

Modulerande ventilsystem

Modulerande ventilsystem

Tvåvägs tryckoberoende regler- och injusteringsventil med modulerande ställdon och avstängningsventil. DN15/20/25/32. 24V.

On/off ventilsystem

On/off ventilsystem

Tvåvägs tryckoberoende regler- och injusteringsventil med on/off-ställdon, avstängningsventil och bypass. DN15/20/25/32. 230V.

Övriga ventilsystem

Övriga ventilsystem

Övriga ventilsystem för vattenreglering.

Ventilkit

Ventilkit

Ventilkit för vattenreglering.

Ventiler

Ventiler

Separata ventiler för vattenreglering.

Ställdon och transformatorer

Ställdon och transformatorer

Separata ställdon och transformatorer för vattenreglering.